• HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016

  • Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh và mã xác nhận vào các ô dưới đây
    Tải file kết quả thi tại đây:
  1. Số báo danh từ HUI000001 -> đến Số báo danh HUI005002
  2. Số báo danh từ HUI005003 -> đến Số báo danh HUI010027
  3. Số báo danh từ HUI010028 -> đến Số báo danh HUI014543
Close [X]